De Terril Saint-Jacques omvat 4 miljoen m³ zwarte schist die ontstond uit de ontginning van de steenkoolmijn van Aiseau-Presles. Hij onderging een ingrijpende herprofilering in de jaren ’70 en ligt sindsdien braak.

Aan de kunstmatige ruimtes, die de natuur herkoloniseerde, paalden sluikstortplaatsen en aangetaste zones zonder enige milieuwaarde. Stabiliteitsproblemen hielden het risico in dat de mijnsteenwanden zouden instorten en dus werd dit een gevaarlijk gebied, zeker ook door de quads en motoren van alle slag die er in het wilde weg rond raasden. Er moesten dringend maatregelen komen tegen al die hinder die de bescherming van de site in de weg stond.

Intussen was Belgarena, nog een onderneming van de groep ROTON Environnement, op zoek naar een afvoerkanaal voor de behandelde aarde van haar site. Er konden dus twee problemen tegelijk worden opgelost en die unieke kans voor een win-winoperatie werd dan ook meteen gegrepen.