De nuttige toepassing van de aangevulde grond op de Terril Saint-Jacques is gedekt door een stedenbouwkundige vergunning die afgeleverd werd in 2013 en door een aantal Artikels 13 (in het kader van het BWR van 14 juni 2001). Voor de aangevulde grond die de steile hellingen stabiel moet maken en de site algemeen moet herprofileren, gelden strenge criteria op het vlak van geotechnische en milieukwaliteit.

Geotechnisch gezien, wordt de grond tot dunne lagen geperst, met buitenhellingen van niet meer dan 8/4 (26° horizontaal) om de stabiliteit van het geheel en de weerstand tegen de erosie te waarborgen. Ze zullen pas definitief aangebracht worden als hun watergehalte verzoenbaar is met de verdichtingsoperaties.

Op milieuvlak stemmen de gehaltes aan micropolluenten van de grond overeen met de voorschriften van het BWR van 14 juni 2001, Bijlage 2.2. Een risicostudie van een bodemdeskundige leidde echter tot de beslissing om uit veiligheidsoverwegingen de gehaltes van bepaalde stoffen tot lagere waarden te beperken dan deze die het genoemde BWR toestaat, om ze compatibel te maken met het toekomstige gebruik van de steenberg (wandelgebied en biodiversiteitszone).

De gehaltes worden gecontroleerd door een, eveneens erkend, laboratorium alvorens elk lot gronden wordt aangebracht, en a posteriori door een jaarlijkse campagne van boringen en analyses op vrijwillige basis die een onafhankelijke deskundige uitvoert. De Société d’Exploitation du Terril St Jacques (SETSJ) wil inderdaad volop de kaart van de duurzaamheid trekken, met een belangrijk sociaal en milieuluik.

 

De aangevulde gronden op de Terril Saint-Jacques houden ook geen enkel gevaar in voor de menselijke gezondheid en evenmin voor de kwaliteit van de oppervlaktewateren of het grondwater (de grondwaterlaag van de Houiller, die trouwens niet voor consumptiedoeleinden wordt ontgonnen).

 

SESTJ laat elk jaar een opvolging van de fauna en flora uitvoeren, om zeker te stellen dat de geïnventariseerde dier- en plantensoorten zich goed ontwikkelen.

De verbintenis van SESTJ

SESTJ legt er zich op toe om:

 • Zich te vergewissen van de onschadelijkheid van de gronden die nuttig worden toegepast op de Terril Saint-Jacques;
 • De herinrichtingswerken uit te voeren volgens de regels van de kunst;
 • Alle nodige maatregelen in te voeren om te garanderen dat de uitvoering van het project geen enkel risico inhoudt voor de menselijke gezondheid en voor het milieu;
 • Het sociaal en het milieuaspect van het project op te volgen, in naleving van de vigerende goede werkwijzen.

SESTJ en duurzame ontwikkeling

Het project voor de heraanleg van de Terril Saint-Jacques kadert volledig in een aanpak van duurzame ontwikkeling:

 • Op milieuvlak:
  • vermindering van de koolstofimpact, van de uitstoot van fijne deeltjes en van het brandstofverbruik door gebruik te maken van een afvoerkanaal dat zeer dicht bij het verwerkingscentrum ligt;
  • een einde aan de hinder die het sluikstorten van afval veroorzaakt;
  • bescherming van de soorten en ontwikkeling van de biodiversiteit.
 • Op sociaal/maatschappelijk vlak:
  • heel wat minder langeafstandsverkeer;
  • bijkomende lokale werkgelegenheid;
  • een groene ruimte binnen de Ecopôle zodra de herprofilering van de terril afgerond is;
  • aanleg van een wandelzone en inrichting van een didactische ruimte.
 • Op economisch vlak:
  • verdere uitbouw van de activiteiten van de groep Roton Environnement;
  • voorbeeldrol: ja, het is mogelijk om tegelijk een industrieel project en een maatschappelijk en milieugericht project uit te voeren.