Een waarnemingsdichtheid over lange periodes breidt onze wetenschappelijke databank uit, waardoor we al enkele opmerkelijke soorten hebben ontdekt en bepaalde populaties aanzienlijk hebben kunnen doen groeien.

Zijn te vinden op de site (telling sinds 2012):

393

geregistreerde plantensoorten

97

vogelsoorten

12

soorten kikvorsachtigen en reptielen

Elk jaar voert een gespecialiseerd bureau meer dan 20 fauna- en flora-inventarisaties uit om de biologische verrijking van de site te controleren, die zich zowel in de ruimte als in de tijd ontwikkelt. Het DEMNA (Département de l'Etude du Milieu Naturel et Agricole - Departement Onderzoek naar het Natuurlijk en Landbouwmilieu) en het DNF (Département de la Nature et des Forêts – Departement Natuur en Bossen) volgen de situatie mee op via een wetenschappelijk comité dat elk jaar bijeenkomt om de balansen en het beheer van de terril goed te keuren en verbeteringen voor te stellen.

Vragen?