Een dichtheid van waarnemingen over lange periodes breidt onze wetenschappelijke gegevensbank uit. Deze database maakte zo al mogelijk om opmerkelijke soorten te ontdekken en ook om populaties aanzienlijk te vergroten. 

Zijn te vinden op de site van de steenberg: 200 soorten planten geteld in 2017 (tegen 120 in 2009), 44 soorten vogels en 11 beschermde soorten amfibieën op de 12 die in Wallonië werden geteld.

Elk jaar voert een gespecialiseerd bureau meer dan 20 fauna-flora-inventarissen uit, om zo stof te bieden voor de gegevensbank en om de biologische verrijking van de site te verifiëren die zich tegelijk in de ruimte en in de tijd ontwikkelt. Het DEMNA (Département de l'Etude du Milieu Naturel et Agricole - Departement Onderzoek naar het Natuurlijk en Landbouwmilieu) en het DNF (Département de la Nature et des Forêts – Departement Natuur en Bossen) zijn betrokken bij de opvolging in het kader van een Wetenschappelijk Comité dat elk jaar samenkomt, de balansen en het beheer van de steenberg goedkeurt en vervolgens verbeteringen voorstelt.