De steenberg huisvest een ecosysteem in volle ontwikkeling,

Waar naast de talloze gewone genoteerde soorten, ook nog eens vijf opmerkelijke soorten insecten huizen (de tengere grasjuffer, de Spaanse vlag, de blauwvleugelsprinkhaan, de zuidelijke glazenmaker en de bruine winterjuffer), vier opmerkelijke vogelsoorten (de boomleeuwerik, de rietgors, de blauwborst en de kleine karekiet) en tot slot drie soorten uitzonderlijke planten, namelijk slijkgroen, klein wintergroen en kleine lisdodde.