Terug naar het nieuws Gepubliceerd op 29/12/2017

 

Onder de fauna van de vochtige gebieden vormen de amfibieën een groep van emblematische soorten. Op wereldschaal, en ook in Wallonië, slinken hun populaties door de aantasting of de afbrokkeling van hun leefgebieden.

De Terril Saint-Jacques herbergt 11 van de 12 amfibiesoorten die in Wallonië werden geïnventariseerd. Al deze amfibieën zijn beschermd en op de site wordt bijzondere aandacht besteed aan twee emblematische soorten die met uitsterven bedreigd zijn: de rugstreeppad en de kamsalamander.

Om onze amfibiepopulaties beter te kennen, werd in 2016 een wetenschappelijk volgnetwerk van 78 platen van ongeveer 1 m² aangelegd, op strategische plaatsen aan de rand van de steenberg. In 2016 werden in totaal 208 waarnemingen gedaan onder de schuilplaatsen. Zo maakt deze opvolging mogelijk om de ontwikkeling van de amfibiepopulaties door de jaren heen te volgen.