Het industrieel project bestaat in de aanbreng van aanvulgrond die afkomstig is van het nabijgelegen verwerkingscentrum Belgarena.

De kwaliteit van de gronden die de vergunning toestaat, wordt nauwkeurig gevolgd op fysiek vlak (stabiele grond) en ook chemisch (grond die geen schade kan berokkenen aan de menselijke gezondheid en de bodem, het oppervlaktewater of de grondwaterlaag niet kan verontreinigen). De grond wordt gecontroleerd alvorens hij wordt aangebracht en nadien door boorcampagnes. De resultaten van de traceerbaarheid worden ter beschikking gehouden van het Begeleidend Comité dat instaat voor de opvolging van de activiteit van Belgarena.

De herprofilering van de terril en de stabilisering van de hellingen

Het project dat gedekt is door een vergunning afgeleverd door het Waals Gewest, bestaat in de aanbreng van ongeveer drie miljoen ton opvulgrond en een algemene herprofilering van het geheel, om zo alle hellingen te stabiliseren en de steenberg een harmonieuze vorm te geven, die goed past in het lokale landschap.

Duurzame ontwikkeling

Tegelijk met de aanbreng van de opvulgrond wilden wij op eigen initiatief en met eigen middelen een uniek project opzetten voor de milieugerichte en sociale herwaardering van de site, in de filosofie van duurzame ontwikkeling: een rendabele economische activiteit die lokale banen schept koppelen aan de ontwikkeling van de site op sociaal en milieuvlak.

De ontwikkeling van de ecosystemen

Het project houdt rekening met de beperkingen die verbonden zijn aan de ontwikkeling van het ecosysteem. De terril wordt opgedeeld in 17 delen en de aanaarding wordt gefaseerd op basis van de beperkingen inzake de migratie en de geleidelijke acclimatisering van de soorten in de beschermde zones die geen invloed zullen ondervinden van de werken. Zo doen de heraanlegwerken geen afbreuk aan de biodiversiteit. Dat blijkt wel uit evolutie van de populaties die uit de inventarissen spreekt.