De milieu-opvolging sinds 2012 staat garant voor de bescherming en de ontwikkeling van de biodiversiteit. Deze opvolging beperkt zich niet tot inventariseringsacties, die nu al, naast de klassieke inventariseringen op het terrein, geavanceerde technieken inhouden voor de analyse van rest-DNA. Het is de bedoeling om proactief te zijn: laattijdig maaien, aanleg van poelen en kuipen, onderhoud van puinhellingen en verweringspuinzones, tests in verband met de overbrenging van soorten, nieuwe aanplantingen en overdracht van planten, enz.

Een unieke waarnemingsdichtheid

Opmerkelijke soorten

De invoeging in de steenbergketen